Elektrika skupna raba v večstanovanjskih stavbah - dobavitelj električne energije

Konec leta 2018 smo v družbi Domplan, d.d. v skupnem sodelovanju poslovnih enot PE Nepremičnine (za dobavo elektrike v skupnih prostorih poslovno-stanovanjskih in v večstanovanjskih stavbah) ter PE Energetika (za dobavo elektrike za skupne kotlovnice in merilno reducirne plinske postaje) izvedli skupen razpis za izbor najugodnejšega dobavitelja električne energije. Povpraševanje za posredovanje ponudb smo posredovali  šestim največjim dobaviteljem električne energije. Na razpis smo prejeli samo le dve popolni ponudbi. Kot dobavitelj električne energije je bilo izbrano podjetje Petrol d.d., ki je tudi podal najugodnejše cene, ter izpolnil vse zahtevane pogoja razpisa. Tako smo z njim sklenili pogodbo za dobavo elektrike za leto 2019.

 

Etažni lastniki v posamezni večstanovanjski stavbi lahko, v kolikor želijo samostojno menjati dobavitelja elektrike, to izvedejo z večinskim (vsaj 50%) soglasjem etažnih lastnikov.

 

Domplan, d.d.

Seznam vseh novic