Opravljanje osebnega dopolnilnega dela po 1.1.2015

Obveščamo vas, da od 1.7.2015 preko družbe Domplan, kot upravnika stavbe, ne bo več možno opravljati storitev čiščenja in hišniških del preko osebnega dopolnilnega dela. Veljavni Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. list RS, št. 32/14; v nadaljevanju: ZPDZC-1) in Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Ur. list RS, št. 94/14; v nadaljevanju: Pravilnik) to namreč prepovedujeta opravljati za pravno osebo. Po mnenju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki smo ga prejeli 18.12.2014 pa se družba Domplan d.d. kot upravnik večstanovanjskih stavb, kljub temu da na podlagi pogodbenega razmerja zastopa etažne lastnike, šteje za pravno osebo. Osebe, ki imajo na dan 1. 1. 2015 priglašeno osebno dopolnilno delo, morajo najkasneje do 30.6.2015 le-to ponovno priglasiti, če želijo še naprej opravljati osebno dopolnilno delo. Do ponovne priglasitve pa lahko navedene osebe osebno dopolnilno delo opravljajo pod pogoji in na način, veljaven na dan 31. decembra 2014, se pravi kot do sedaj. V tem času ni potrebna vrednotnica.

 

OPOZORILO:Tudi za zgoraj opisane zavezance (ki bodo delo opravili še po starem sistemu) velja, da morate za vsa izplačila dohodkov po 1. 1. 2015 (vsi izstavljeni računi po 1.1.2015) oddati mesečno napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, saj izplačevalec dohodka za osebno dopolnilno delo, ki je plačnik davka (v vašem primeru Domplan d.d.) nima več obveznosti izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja. Omenjeno napoved morate oddati do 10. v mesecu za pretekli mesec na Finančni upravi RS.

 

Družba Domplan d.d. vas tako poziva da se do 30.6.2015 ali prestrukturirate v eno izmed v tabeli opisanih oblik (Primer obračuna po posameznih oblikah) ali pa se odločite za prenehanje opravljanje dela, saj Domplan d.d. kot upravnik večstanovanjskih stavb po 30.6.2015 ne bo smel več sprejeti računa, izstavljenega na podlagi osebnega dopolnilnega dela.

 

POSEBNOST: V objektu, ki ima 8 ali manj posameznih delov oziroma manj kot 3 etažne lastnike in kjer po Stanovanjskem zakonu ni obvezen upravnik oz. po pooblastilu lastnikov naloge upravnika opravlja eden od etažnih lastnikov, ki pa je fizična oseba, lahko na podlagi Pravilnika delo hišnika ali čiščenje večstanovanjske stavbe tudi po 1.1.2015 na podlagi ZPDZC-1 in Pravilnika opravlja oseba s priglašenim osebnim dopolnilnim delom. Zavezanec za plačilo vrednotnice (naročnik) je v tem primeru fizična oseba kot eden izmed etažnih lastnikov v objektu, ki ima pooblastilo ostalih etažnih lastnikov za izvrševanje poslov.

V Prilogi 1 smo vam pripravili primerjavo obračuna med osebnim dopolnilnim delom, ki je veljal do sedaj, in vsemi možnimi oblikami prestrukturiranja.

 

Glede na navedeno vas pozivamo, da se čim prej opredelite o načinu izvajanja vaših storitev - se prestrukturirate v eno izmed zgoraj opisanih oblik ali pa se odločite za prenehanje opravljanja dela in nam to sporočite. Za vsako spremembo pa je potrebno pridobiti nov sklep etažnih lastnikov, ki se morajo o morebitni spremembi (prestrukturiranju , novi ceni,…) strinjati in sprejeti sklep. Do 30.6.2015 mora biti tako izpeljan celoten postopek, na podlagi katerega bo lahko potekala delitev stroškov čiščenja in hišniških del.

 

kontaktna oseba:

Nastja Karničnik

...

tel: 04 / 20 68 722

 

Seznam vseh novic