Pritožba glede oglaševalske akcije "Lupijo vas kot banane."

Oglaševalsko razsodišče javno poziva oglaševalca k takojšnjemu prenehanju objavljanja oglasov v okviru akcije "Lupijo vas kot banane.", ki je bila predmet presoje.

Pritožba je utemeljena.

O b r a z l o ž i t e v:
 
Oglaševalsko razsodišče na podlagi navedb v pritožbi in odgovoru oglaševalca ter ogleda oglaševanja, ki je bilo predmet pritožbe, ugotavlja, da:

 1. so v oglaševanju navedene trditve, kot npr. da vsi upravniki pridobivajo neupravičene premoženjske koristi na račun etažnih lastnikov, ki jih za povrhu lupijo kot banane. Zato je oglaševanje zasnovano na način, da z izrazitim pretiravanjem, ki daje vtis dejstva, ki ga je treba sprejeti kot tako, izkorišča pomanjkljivo znanje potrošnikov, poleg tega pa oglaševalec nikjer ne navede vira, ki bi potrjeval resničnost trditev o visokih domnevnih provizijah. Zato oglaševanje krši določila 3.1., 4.1., 4.2. in 5.1. SOK;
 2. so etažni lastniki v oglaševanju prikazani na vsaj slabšalen način, kot osebe, ki jih "lupijo kot banane". Zato oglas ni v skladu z zahtevami kulturnega okolja in iritira potrošnike, kot tak krši določila 7.1. člena SOK;
 3. da oglaševanje enako pavšalno prikazuje upravnike večstanovanjskih stavb na izrazito omalovažujoč, celo žaljiv način, kar ni v skladu z določili 10.1. člena SOK;
 4. da gre v predmetnem oglaševanju za posredno primerjalno oglaševanje – oglaševalec oglašuje storitev zbiranja ponudb, ki jo za etažne lastnike opravljajo tudi upravniki. Ker le-te prikazuje na omalovažujoč način in jih celo izpostavlja posmehu, oglaševanje krši tudi določila 16.1. in 16.2. člena SOK.
   
  Oglaševalsko razsodišče
  Doc.dr. Milena Fornazarič, predsednica

  Več na:
  http://www.soz.si/oglasevalsko_razsodisce/arhiv-razsodb/razsodba_oglasevalskega_razsodisca_st_321_24_4_2018;
  in
  RAZSODBA OGLAŠEVALSKEGA RAZSODIŠČA - Lupijo vas kot banane
Seznam vseh novic