POJASNILO GLEDE OBRAČUNA STROŠKOV UPRAVLJANJA V ČASU EPIDIMIJE KORONAVIRUSA

Kot gospodarska družba, ki izvaja storitve upravljanja, smo tudi sami delno deležni izpada prihodka, ker je velik del naših dejavnosti vezan na poslovanje s strankami. Samo upravljanje večstanovanjskih objektov je samo del naše dejavnosti, nekatere druge dejavnosti  pa so zaradi popolne karantene deležne večjega upada prihodkov, od katerih je odvisno tudi poslovanje družbe Domplan d.d. kot celote. Smo delniška družba, ki skrbi za vse segmente storitev upravljanja v posameznih večstanovanjskih objektih (ne samo upravljanje skupnih prostorov), skrbeti moramo za redno poravnavo računov do dobaviteljev, kot so elektro in komunalna podjetja, zagotoviti moramo nadaljnje ogrevanje.  Tako moramo v tem času za zagotavljanje normalnih pogojev obratovanja stavb  sami s svojimi finančnimi sredstvi poskrbeti za redno poplačila dobaviteljem in to ne glede na prilive strank. Ob tem, kljub že delnem izpadu dohodka, skušamo obdržati enako številčno zaposlenost strokovnega kadra, ki s svojimi storitvami tudi v tem času nudi in ohranja kvaliteto storitev naše družbe, predvsem pa skrbimo za izvajanje nujnih vzdrževalnih del, brez katerih bi bila ogrožena varnost stanovalcev stavb, katere upravljamo. Iz navedenega je jasno, da našim strankam omogočamo tudi v tem času polno izvajanje storitev.

 

Iz navedenega ste lahko spoznali, da smo se tudi sami znašli v nezavidljivem položaju in vam trenutno ne moremo nuditi nižjih cen naših storitev (strošek upravljanja) in delnih oprostitev plačil položnic (na njih so prefakurirani stroški dobaviteljev, ne samo storitve upravljanja). Vsekakor pa bodo na rednih obračunih priznana vsa morebitna znižanja stroškov zunanjih dobaviteljev.  

 

V želji, da razumete naše zgoraj zapisano stališče. Vas lepo pozdravljamo.

 

                                                 Domplan, d.d.

 

Stališče GZS - ZUN z dne 26.03.2020

 

Seznam vseh novic