Upravljanje garažnih hiš

 

Pri upravljanju garažnih hiš se prilagajamo potrebam lastnikov garažnih boksov, v tem primeru gre praviloma za periodičen obračun obratovalnih stroškov in stroškov RS. Pripravimo lahko mesečne ali tri mesečne obračune, da se zaradi nekoliko nižjih stroškov lastniki ognejo vsakomesečnemu plačevanju razdelilnikov.