Upravljanje

Družba Domplan je največji upravnik nepremičnin na Gorenjskem. Imamo lasten tehnično strokovni kader, sodobni informacijski sistem za upravljanje in smo tudi med cenovno najugodnejšimi upravniki. Etažni lastniki ste tisti, ki se odločate in izbirate novega upravnika. Pri tem je pomembno pripomniti, da Stanovanjski zakon nudi možnost odpovedi dosedanjemu upravniku brez krivdnih razlogov v treh mesecih, ob ugotovitvah krivdnih razlogov pa takoj.

Ogrevanje

Družba Domplan vam ponuja kvalitetno upravljanje z energetskimi napravami neprekinjeno s 24 ur dnevnim dežurstvom. Predstavnikom NO stavb lahko naknadno podamo ponudbo in analizo stroškov z izračunom cene na m2 ogrevalne površine.


Vzdrževalna dela
Za vsa vzdrževalna dela imamo organizirano mrežo kvalitetnih izvajalcev s takojšnjo odzivnostjo, predvsem z območja občin, kjer se nahajajo stavbe. Vsak račun vzdrževalnih del se prefakturira na etažne lastnike v isti višini, kot ga je izdal izvajalec (z nobenimi pribitki).

 

Obračun sredstev rezervnega sklada (RS)
Za obračun vplačil v obvezen rezervni sklad se lastniki sami odločite, ali se le ta obračunava preko ločenih posebnih položnic ali pa preko skupne enotne položnice mesečnih obveznosti. En ali drug način obračuna rezervnega sklada sta v skladu z zakonodajo in imata prednosti ali slabosti (npr. večja varnost pri direktnem vplačevanju RS na TRR stavbe, s tem pa dodatni stroški plačila položnice), na vas lastnikih je, da se odločite ali vam obračunavamo po posebnih položnicah z ločenim TRR vaše stavbe ali preko skupne položnice in nato izvajamo prenakazila preko upravnika na vaš TRR.


ODLOČITEV

 

Vaš novi upravnik DOMPLAN, d.d.
V stavbi smo pripravljeni organizirati predstavitev našega dela, veseli bi bili vašega vabila na zbor lastnikov. Za organiziranje se lahko obrnete na vodjo PE Nepremičnine ali neposredno na operativne upravnike.

 

Spoštovani etažni lastniki!
Odločitev o izboru upravnika je na vas in seveda ni lahka. Vedeti pa morate, da je ekipa Domplana profesionalna in vešča upravljanja, zato vam sprememba upravnika prinese lahko le koristi.