Upravljanje: Družba Domplan je največji gorenjski upravnik, z enotami tudi v Škofji Loki in Tržiču. Imamo lasten tehnično strokovni kader, sodobni informacijski sistem za upravljanje in zagotavljamo vam, smo tudi med najcenejšimi upravniki. Etažni lastniki ste tisti, ki se odločate in izbirate novega upravnika. Pri tem je pomembno pripomniti, da stanovanjski zakon nudi možnost odpovedi dosedanjemu upravniku brez krivdnih razlogov v treh mesecih, ob ugotovitvah krivdnih razlogov pa takoj.

Ogrevanje: Družba Domplan vam ponuja kvalitetno upravljanje z energetskimi napravami neprekinjeno s 24 ur dnevnim dežurstvom. Predstavnikom NO stavb lahko naknadno podamo ponudbo in analizo stroškov z izračunom cene na m2 ogrevalne površine.


Vzdrževalna dela:
Za vsa vzdrževalna dela imamo organizirano mrežo kvalitetnih izvajalcev s takojšnjo odzivnostjo, predvsem z območja občin kjer se nahajajo stavbe. Vsak račun vzdrževalnih del se prefakturira na etažne lastnike v isti višini, kot ga je izdal izvajalec (z nobenimi pribitki).

 

Obračun sredstev RS
Za obračun vplačil v obvezen rezervni sklad se lastniki sami odločite ali se le-ta obračunava preko ločenih posebnih položnic ali pa preko skupne enotne položnice mesečnih obveznosti. En ali drug način obračuna rezervnega sklada sta v skladu z zakonodajo in imata prednosti ali slabosti (npr. večja varnost pri direktnem vplačevanju RS na TR stavbe s tem pa dodatni stroški plačila položnice), na vas lastnikih je da se odločite ali vam obračunavamo po posebnih položnicah z ločenim TRR vaše stavbe ali preko skupne položnice in nato izvajamo prefakturiranje preko upravnika na vaš TRR, v vsakem primeru je strošek vodenja in obračuna RS enak.


ODLOČITEV

 

Vaš novi upravnik DOMPLAN, d.d.
V stavbi smo pripravljeni organizirati predstavitev našega dela, veseli bi bili vašega vabila na zbor lastnikov. Za organiziranje se lahko obrnete na vodjo PE Nepremičnine ali pa na vodje naših pisarne v Škofji Loki ali Tržiču.

 

Spoštovani etažni lastniki!
Odločitev o izboru upravnika je na vas, ni lahka. Vedeti pa morate, da je Domplan profesionalna firma in vešča upravljanja in vam sprememba upravnika prinese lahko le koristi. Lastniki ne morete izgubiti prav ničesar (mogoče kakšnega navideznega zaupnika).