SPOROČANJE PORABE VODE

 

V kolikor popisovalec konec obračunskega obdobja ne odčita vodomerov, morate le te popisati konec meseca in nam to stanje pisno sporočite v začetku naslednjega meseca na e-poštni naslov ... ali po pošti na naslov Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj, s pripisom za OBRAČUN VODE.

  

OBRAZEC - PORABA VODE NA INTERNEM ŠTEVCU STANOVANJA (pdf)

 

 

Sporočanje ob menjavi vodomerov

 

Pri delitvi in obračunu porabe vode je pomembno dejstvo, da se obračun izvaja na osnovi regularnih vodomerov. Lastniki so tako dolžni zagotoviti menjavo merilnikov toplotne energije in vodomerov za toplo vodo v skladu s predpisi (Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, Ur.l. RS št. 7/2010 in nasl.).Rok za redno menjavo vodomerov je na podlagi  Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. l. RS št. 42/06 in nasl.) na vsakih 5 let. V primeru, da po petih letih ne umerite oziroma zamenjate vodomera, je upravnik primoran izvajati delitev vode po osebah.

 

Lastniki ste dolžni upravnika pisno obvestiti o zamenjavi vodomerov z ustreznimi prilogami (datum zamenjave, končno stanje starih števcev, potrdilo, da je vodomer pregledan in označen v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje). Izpolnite lahko priložen obrazec in nam ga s prilogami posredujete na e-poštn naslov ... ali po pošti na naslov Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj, s pripisom za OBRAČUN VODE.

 

OBRAZEC - MENJAVA ŠTEVCEV ZA VODO V STANOVANJU (pdf)

 

Za zamenjavo vodomerov in podrobnejše informacije v zvezi s ponudbo, roki izvedbe in datumi montaže se lahko obrnete na naslednja podjetja:

 

Primc Kranj d.o.o., Niko Primc, 041 667 241,

 

BBCOM d.o.o., Bojan Žnidaršič, 041 790 720,

 

Elkoh d.o.o., Damjan Hrovat, 051 327 298,

 

Strojne inštalacije Ivan Marijan s.p., 040 576 664,

 

Enerkon d.o.o., 01 830 34 90,

 

Brunata d.o.o., 01 565 77 90,

 

MT merilna tehnika d.o.o., 02 651 01 59.

 

 

Sporočanje pri novo vgradnji:

 

Lastniki se lahko odločite za enotno vgradnjo oziroma posamično vgradnjo vodomerov.

 

Lastniki, ki želijo, da se jim obračuna poraba vode v skladu s tretjim odstavkom 27. člena Pravilnika, morajo o tem pisno obvestiti upravnika in dokazati, da je vodomer pregledan in označen skladno s predpisi iz petega odstavka 27. člena Pravilnika. Upravnik začne izvajati delitev stroškov porabe vode po dejansko izkazani porabi v roku 60 dni od prejema obvestila in listine iz prejšnjega odstavka.

 

Poračun vode na vodomerih se lahko izvede letno, polletno ali na vsake tri mesece, zato potrebujemo v primeru novo vgradnje stanje vodomerov na dan 1. januar, 1. april, 1. julij ali 1. oktober.

 

Po vgradnji novih vodomerov izpolnite priložen obrazec in nam ga s prilogami posredujete, ali na e-mail ... ali po pošti na naslov Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj, s pripisom za OBRAČUN VODE.

 

OBRAZEC - VGRADNJA ŠTEVCEV ZA VODO V STANOVANJU (pdf)