OBVESTILO O ZAKLJUČKU OGREVALNE SEZONE

 

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da bomo v ponedeljek, 22. 5. 2023 in torek, 23. 5. 2023 izvajali zaustavitev ogrevalnih sistemov za potrebe ogrevanja v vseh kotlovnicah in toplotnih postajah v našem upravljanju.

 

V primeru, da se z zaustavitvijo ogrevanja ne strinjate, nam prosimo to sporočite na telefonsko številko 04 20 68 800 ali na e-naslov: ....

 

Hvala za razumevanje.

 

Domplan, d.d.

 

Opozorilo: izven ogrevalne sezone se ogrevalni sistem centralnega ogrevanja brez naročila etažnih lastnikov ne prazni. Priporočilo uporabnikom: V poletnem času, ko ogrevalni sistem ne deluje vam predlagamo, da termostatske ventile odprete do konca oz. do najvišje vrednosti. Zakaj? Ker odprti ventil onemogoča možnost blokiranja mehanizma ventila. Tako boste v novo kurilno sezono vstopili brez morebitnih zapletov in stroškov. 

AKCIJA »S TRAJNIKOM DO E-SKIROJA«


OBVESTILO O NOVEM DOBAVITELJU ZEMELJSKEGA PLINA in NASVETI ZA RACIONALNO RABO ENERGIJE

Obvestilo o novem dobavitelju zemeljskega plina in nasvete za racionalno rabo energije dostopate lahko s klikom na: OBVESTILO in NASVETI

Družba Domplan obvešča svoje odjemalce, da bo z dnem 1.11.2022 prenehala z dejavnostjo dobave zemeljskega plina v Republiki Sloveniji.

 

Razmere na trgu zemeljskega plina so za dobavitelje trenutno zelo zahtevne zaradi vladne regulacije cene zemeljskega plina ter izjemno visokih cen zemeljskega plina na borzi. Dobavitelji s strani države nimamo nikakršnih zagotovil glede povračila škode zaradi regulirane cene, zato smo bili z namenom zagotavljanja likvidnosti in finančne stabilnosti družbe primorani sprejeti odločitev o opustitvi dejavnosti dobave zemeljskega plina.

 

V družbi Domplan nadaljujemo z opravljanjem ostalih naših dejavnosti, tudi kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Kranja, Nakla in Šenčurja, kjer bomo še naprej skrbeli za varno in zanesljivo distribucijo zemeljskega plina ter nadaljnji razvoj te dejavnosti.

 

Kaj se spremeni glede na skupino odjemalcev:

  • Kotlovnice v upravljanju družbe Domplan: družba Domplan, d.d. bo do 1. 11. 2022 normalno dobavljala zemeljski plin za vaše kotlovnice, po 1. 11. 2022 bomo kot upravnik stavbe oziroma kotlovnice zagotovili, da bo dobava nemotena. Za dodatna pojasnila smo na voljo preko elektronske pošte ....
  • Skupna kotlovnica Planina: zemeljski plin za skupno kotlarno oziroma toplotne podpostaje je za objekte na Planini zagotovljen. Dobavo zemeljskega plina zagotavlja dobavitelj družba ECE d.o.o.. Za dodatna pojasnila smo na voljo preko elektronske pošte ....
  • Plinske peči v etažni lastnini: družba Domplan, d.d. bo, do 1. 11. 2022, normalno dobavljala zemeljski plin za vašo etažno plinsko peč. V tem času, do 1. 11. 2022, boste morali kot etažni lastniki poiskati novega dobavitelja zemeljskega plina. Postopek za ureditev vam bomo pomagali izpeljati.

Postopek menjave dobavitelja lahko najdete na spletni strani Agencije za energijo (www.agen-rs.si), za pomoč pri menjavi pa nas lahko kontaktirate tudi na telefonsko številko 04 20 68 800 od 7.00 do 14.00 ure in po elektronski pošti na naslovu ....

 


 

Gradimo oskrbovana stanovanja 

OSKRBOVANA STANOVANJA

 

 

      OBVESTILA IN NOVICE

 

2.7.2020

 

Družba Domplan je imetnik certifikata Zaupanja vreden upravnik.

Zaupajte  upravljanje vaše nepremičnine zaupanja vrednemu upravniku!


Trenutno v Sloveniji ni na državni ravni vzpostavljenega modela normiranja izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa oziroma delovanje upravnika nepremičnin.  Zato je združenje upravnikov nepremičnin pri GZS pripravilo poseben certifikat, ki se podeli tistim upravnikom nepremičnin, ki izpolnjujejo določene pogoje za delo. Ta certifikat se imenuje ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK-ZUP.

 

Zaupanja vreden upravnik zagotavlja:


•    Varnost sredstev rezervnega sklada;
•    Varnost sredstev za obratovanje stavbe;
•    Strokovno  vzdrževanje nepremičnin s strokovnjaki različnih tehničnih strok;
•    Strokovnjake s področja energetike,prava, ekonomije, informatike in financ;
•    Zavarovanje odgovornosti za svoje delo;
•    Elektronski vpogled  v poslovanje, vpogled v listine, račune in dokumente vezane na posamezno stavbo 24 ur na dan,
•    Dežurno službo;
•    Določene izkušnje in reference za svoje delo.

 

Ti certifikati prispevajo k razlikovanju med kakovostnimi upravniki  in upravniki, ki niso sposobni izvajati polne skrbi za nepremičnine, katere so jim zaupane v upravljanje. Etažnim lastnikom pa so  smernica in pomoč k lažji izbiri upravnika, prav tako se bo s tem certifikatom na dolgi rok izboljšal tudi ugled dejavnosti upravljanja z nepremičninami.

  

 

     

 

Dejavnost poslovanja z nepremičninami:

  • področje upravljanja z večstanovanjskimi stavbami, stanovanji in poslovnimi prostori;
  • izvedbo postopka vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo;
  • področje prometa z nepremičninami z vključevanjem v borzo za nepremičnine.

Danes je v našem upravljanju več kot 10.000 stanovanj in poslovnih prostorov v 540 večstanovanjskih stavbah in sicer na področju občin Kranj, Šenčur, Cerklje, Preddvor, Naklo ter Tržič. Svojo dejavnost razširjamo tudi na območje občine Škofja Loka ter občin Domžale in Medvode.

 


 

Zaupajte upravljanje vaše večstanovanjske stavbe, poslovnih prostorov in skupnih delov največjemu stanovanjskemu podjetju na Gorenjskem – družbi Domplan, d.d., Kranj.