OBVESTILA IN NOVICE

 

 

Družba Domplan je imetnik certifikata Zaupanja vreden upravnik.

Zaupajte  upravljanje vaše nepremičnine zaupanja vrednemu upravniku!


Trenutno v Sloveniji ni na državni ravni vzpostavljenega modela normiranja izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa oziroma delovanje upravnika nepremičnin. Zato je združenje upravnikov nepremičnin pri GZS pripravilo poseben certifikat, ki se podeli tistim upravnikom nepremičnin, ki izpolnjujejo določene pogoje za delo.

 

Ta certifikat se imenuje ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK.

 

Zaupanja vreden upravnik zagotavlja:

 • Varnost sredstev rezervnega sklada
 • Varnost sredstev za obratovanje stavbe
 • Strokovno vzdrževanje nepremičnin s strokovnjaki različnih tehničnih strok
 • Strokovnjake s področja energetike, prava, ekonomije, informatike in financ
 • Zavarovanje odgovornosti za svoje delo
 • Elektronski vpogled  v poslovanje, vpogled v listine, račune in dokumente vezane na posamezno stavbo 24 ur na dan
 • Dežurno službo
 • Določene izkušnje in reference za svoje delo

 

Ti certifikati prispevajo k razlikovanju med kakovostnimi upravniki  in upravniki, ki niso sposobni izvajati polne skrbi za nepremičnine, katere so jim zaupane v upravljanje. Etažnim lastnikom pa so  smernica in pomoč k lažji izbiri upravnika, prav tako se bo s tem certifikatom na dolgi rok izboljšal tudi ugled dejavnosti upravljanja z nepremičninami.

  

 

     

 

Dejavnost poslovanja z nepremičninami:

 • področje upravljanja z večstanovanjskimi stavbami, stanovanji in poslovnimi prostori;
 • izvedbo postopka vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo;
 • področje prometa z nepremičninami z vključevanjem v borzo za nepremičnine.

Danes je v našem upravljanju več kot 10.000 stanovanj in poslovnih prostorov v 600 večlastniških stavbah, in sicer na področju občin Kranj, Šenčur, Cerklje, Preddvor, Naklo ter Tržič. Svojo dejavnost vse bolj širimo tudi na območje občine Škofja Loka ter občin Domžale, Megeš, Medvode in Ljubljana.

 


 

Zaupajte upravljanje vaše večstanovanjske stavbe, poslovnih prostorov in skupnih delov največjemu stanovanjskemu podjetju na Gorenjskem – družbi Domplan, d.d., Kranj.