Upravljanje stavb, najemne pogodbe

KONTAKTI V PE NEPREMIČNINE - upravljanje stavb

 

 

Ime in priimek  Področje dela Tel. št.
PETER KERN Vodenje PE Nepremičnine; planiranje, organiziranje, razpored in nadzor nad delom v enoti 04/20 68 760
MATJAŽ ČIRIČ  Vodenje upravljanja nepremičnin, upravljanje stavb, komercialna dejavnost 04/20 68 770
JOŽE DOLENC Vodja področja v nepremičninah, posredovanje nepremičnin, upravljanje stavb-področje občine Tržič in Kranj, marketing in informatika vezana na nepremičninsko posredovanje in upravljanje nepremičnin 04/20 68 776
PETER SUŠNIK Upravljnaje stavb, upravljanje stanovanj občine Šenčur 04/20 68 772
MOJCA JAGODIC Upravljanje stavb, najemne pogodbe 04/20 68 762
GREGOR SREČNIK Upravljanje stavb, termografija stavb 04/20 68 761
MATJAŽ NAGLIČ  Upravljanje stavb, kataster stavb 04/20 68 771
MATJAŽ GAŠPIRC Upravljanje stavb, upravljanje stanovanj MO Kranj  04/20 68 733
SIMON LESIČNIK  Upravljanje stavb, področje elektroinstalacij, servisi dvigal, meritve strelovodov 04/20 68 753
DENIS ŽUMER  Upravljanje stavb, področje strojnih inštalacij, menjave delinikov, komercialna dejavnost 04/20 68 768
DAVID KEPIC Upravljanje stavb, gradbeno obrtniška dela in intervencijska popravila, ogledi najemniških stanovanj, pregledi kanalizacij 04/20 68 778
ANDREJ ALAUF Upravljanje stavb, področje strojnih inštalacij, upravljanje PC 04/20 68 744
JURE RAMOVŠ  Požarna varnost v stavbah, upravljanje garažnih hiš, deratizacija

04/20 68 767

NADJA POLANC Upravljanje stavb

04/20 68 765

SUZANA BORAK  Vodenje evidence stavb v upravljanju, posredovanje nepremičnin 04/20 68 773
     
Enota Tržič    
JOŽE DOLENC Vodenje pisarne Tržič, upravljanje stavb-področje občine Tržič

Tržič:

04/53 25 840

ROK PIRIH Upravljanje stavb - območje občin Tržič, Bled, Radovljica, gradbeno obrtniška dela, preventivno vzdrževanje streh

Kranj:

04/20 68 775

Tržič:

04/53 25 840

     
Enota Škofja Loka    
ROMAN HAFNER Vodenje pisarne Škofja Loka, upravljanje stavb-področje občine Škofja Loka, Ljubljana, Medvode, Domžale, Mengeš, Komenda, upravljanje garažnih hiš, upravljanje s stanovanji NSPIZ, strojne inštalacije - skupne vodovodne inštalacije

Kranj:

04/20 68 764

Škofja Loka:

04/51 10 830

     
Zunanja strokovna pomoč:     
AFRODITA PINTAR  Upravljanje s stanovanji občine Škofja Loka in Medvode

Škofja Loka:

04/51 10 831

ROMAN MAJCEN Pregledi in vzdrževanje najemniških stanovanj, gradbeno obrtniška dela in intervencijska popravila

04/20 68 766

GREGOR JEREB Gradbeno obrtniška dela.

04/20 68 774