VPIS V ZEMLJIŠKO KNJIGO 

 

Izvedbo vpisa etažne lastnine izvajajo strokovnjaki z dokončano visoko strokovno izobrazbo pravne in geodetske smeri z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na tem področju, kar je jamstvo za izpeljavo vpisa še tako problematičnih lastninskopravnih zadev.


Nudimo vam izvedbo vseh zemljiškoknjižnih postopkov, in sicer:

 • izvedbo celotnega postopka vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo,
 • vpis stavb v kataster nepremičnin, 
 • izdelava akta ali sporazuma o oblikovanju etažne lastnine,
 • vložitev predloga za vzpostavitev etažne lastnine na sodišče (navadno ali po določilih ZVEtL-1),
 • vse ostale zemljiškoknjižne storitve (vpisi služnosti ali stavbne pravice, izbrisi bremen, delitve nepremičnin ipd.).

 

Izdelava predloga za ugotovitev pripadajočega zemljišča


Ugotovitveno podlago za ugotovitev pripadajočega zemljišča k posamezni stavbi v nepravdnem postopku, in sicer na osnovi Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1, Uradni list RS št. 34/17), izdelamo v naslednji vsebini:

 • pridobitev, pregled in analiza prostorskih aktov in upravnih dovoljenj,
 • izdelava geodetskega načrta obstoječega stanja zemljišča s certifikatom,
 • izdelava predloga načrta pripadajočega zemljišča,
 • priprava in vložitev vloge za pričetek postopka na sodišču,
 • vodenje celotnega postopka do pravnomočne odločitve sodišća.

 

Kontakti:
Domplan, d.d., PE Nepremičnine, Bleiweisova cesta 14, Kranj:

 • strokovna sodelavka za pravne zadeve ga. Lara Kodran, tel. št. 04 20 68 715,
 • nepremičninska posrednica ga. Suzana Borak, tel. št. 04 20 68 773.