Upravljanje poslovnih stavb

 

Upravljanje poslovnih stavb zahteva od upravnika še posebno zanje in izkušnje, saj na tem področju ne obstaja podrobnejša zakonska ureditev, ki bi to področje podrobneje urejala, kot to velja na primer za večstanovanjske. Za take stavbe pride v poštev samo krovni nepremičninski predpis - Stvarnopravni zakonik (SPZ).

 

Tudi na tem področju imamo dovolj izkušenj in znanja, da lahko celovito pokrivamo upravljanje poslovnih stavb ter tudi poslovnih centrov. Praviloma se za poslovne stavbe cena podaja na m2 površine poslovnega prostora, tudi za poslovne stavbe je obvezno zbiranje sredstev rezervnega sklada ter priprava načrtov vzdrževanja. Zelo pomembno je, da imajo lastniki poslovnih prostorov znotraj poslovne stavbe sklenjeno pogodbo o medsebojnih razmerjih in v njej določene ključe delitve obratovalnih stroškov, saj jih za njih ne velja Pravilnik o upravljanju.

 

Pri pripravi in sklepanju glavnih dokumentov lahko nudimo strokovno svetovanje in pomoč.