Upravljanje poslovnih stavb

 

Upravljanje poslovnih stavb zahteva od upravnika še posebno zanje in izkušnje saj na tem področju ne obstaja zakonske regulative, ki bi to področje podrobneje urejala kot to velja za večstanovanjske. Tudi na tem področju imamo dovolj izkušenj in znanja da lahko celovito pokrivamo upravljanje poslovnih stavb  ter tudi poslovnih centrov. Praviloma se za poslovne stavbe cena podaja na m2 površine poslovnega prostora, tudi za poslovne stavbe je obvezno vodenje RS ter priprava načrtov vzdrževanja. Zelo pomembno je, da imajo lastniki poslovnih prostorov  znotraj poslovne stavbe sklenjeno med sabo Pogodbo o medsebojnih razmerjih in v njej določene ključe delitve obratovalnih stroškov saj jih za njih ne določa Pravilnik o upravljanju. Pri pripravi in sklepanju lahko nudimo strokovno svetovanje in pomoč.