DEŽURSTVA

I. DEŽURNI INSTALATERJI

  • VODOVODNE INSTALACIJE (v primeru zamakanja, puščanja vode, počenih odtočnih in vodovodnih cevi - tudi radiatorski ventili):

- ARNEŽ d.o.o., 040 512 213

- PROMITERM, Milakovič Nenad, s. p., Prebačevo 1, Kranj, tel. 041 744 964

- Prelovšek Tomaž, s. p., Zadružniška 36, Mengeš, tel. 041 630 232

  • MONTAŽA INSTALACIJ CK (ogrevanje): 

- ARNEŽ d.o.o., 040 512 213

- Prelovšek Tomaž, s. p., Zadružniška 36, Mengeš, tel. 041/630-232

  • POSTAJE S HIDROPAKOM: 

- ELVOS d. o. o., Masarjeva c. 48, Notranje gorice, 041/708-517

- PROMITERM, Milakovič Nenad, s. p., Prebačevo 1, Kranj, tel. 041/744-964

  • KROVSKO KLEPARSKA DELA (v primeru zamakanja, puščanja strehe):

- Sodnik Simon, s. p., Zalog pri Cerkljah, tel. 031/760-594
- Kuhar Stane, s. p., Pipanova 114, Šenčur, tel. 041/614-105

  • SERVIS DVIGAL (po razporedu po posameznih hišah): 

- BEXEL d. o. o., Kranj, tel. 041/643-534, 051/261-208

  • ELEKTROINSTALACIJE:

- Aleks Štumerger s.p., tel. 041/718-369

  • ČIŠČENJE KANALIZACIJE: 

- Čiščenje Gogala, Tomšičeva 40, Kranj, kontaktna oseba: Anže Gogala, tel. 040/893-644
- Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., Kanalizacija Zarica, tel. 041/366-398

 

II. TEHNIKI in UPRAVNIKI v okviru delovnega časa

Za primer izrednih dogodkov na skupnih delih: požar, izliv vode, ..., so v delovnem času:

  • v ponedeljek, torek in četrtek od 7h do 15h,
  • v sredo od 7h do 17h in
  • v petek od 7h do 13h,

na voljo operativni upravnik stavb.

 

Prosimo, da se za reševanje tekoče problematike držite terminov uradnih ur, ki so objavljeni na desni strani. 

 

Izven delovnega časa se lahko obrnete na pogodbene partnerje oziroma na našo stalno dežurno službo v PE Eneregetika na tel. št. 04 20 68 800.