Pogosta vprašanja in odgovori o obračunu ogrevanja

Vprašanje: Zakaj je letošnji poračun za stanovanje večje vračilo/doplačilo kot lansko leto?
Odgovor: V novi ogrevalni sezoni se akontacije nastavijo glede na porabo v pretekli ogrevalni sezoni. V primeru vračila pri obračunu ogrevanja se tako za novo obračunsko obdobje nastavijo nižje akontacije. Ob približno enaki porabi oziroma strošku v novi sezoni to pomeni, da bo glede na nižje akontacije tudi poračun nižji. V posebnih primerih, ko v pretekli sezoni ni bilo porabe in so bile glede na to nastavljene akontacije, ob normalni rabi v novi sezoni pride do doplačila.

Vprašanje: Zakaj ima sosednje stanovanje nižji znesek za poračun/ogrevanje?
Odgovor: Za to je možnih več razlogov. Pri teh primerjavah je potrebno upoštevati predvsem plačane akontacije in pa dejanski strošek za vsako stanovanje. Akontacija je izračunana glede na predpreteklo porabo in se tako med stanovanji razlikuje. Strošek pa je izračunan glede na dejansko porabo, ki se med stanovanji ravno tako razlikuje. Za morebitno primerjavo morate primerjati več podatkov, ki jih prejme vsako stanovanje z izpisi delitev (ogr. m2, odčitek, olajšava) in obračunov (obračuni kotlarne, stavbe in akontacije, strošek, poračun stanovanja). 

Vprašanje: Postopek za pokrivanje obveznosti s poračunom?
Odgovor: V primeru vračila se v celoti pokrivajo redne mesečne obveznosti, dokler se znesek ne pokoristi v celoti. Če bi želeli pokrivati pretekli dolg in vračilo presega redno mesečno obveznost, nam z navedbo zneska preostanka in navedbo dolgovanih položnic lahko pošljite soglasje za pokrivanje teh položnic. V primeru doplačila boste imeli doplačilo zaračunano na rednih mesečnih obveznostih, če pa znesek doplačila presega 100 EUR, bo zaračunan v obrokih, ki ne bodo presegali tega zneska.

Vprašanje: Kako je nastavljeno obračunavanje akontacij?
Odgovor: Akontacije se nastavijo vsako sezono glede na porabo iz pretekle sezone. Obračunska sezona traja celo leto od julija tekočega leta, do junija naslednjega leta. Če je bilo stanovanje prazno in ni bilo porabe, lahko pošljete soglasje za dvig akontacije z navedbo, da želite vplačevati npr. za delež vaše ogrevalne površine (povprečno porabo).

 

Veliko koristnih informacij o delitvi stroškov ogrevanja najdete na Portalu Energetika. Med drugim najdete tudi: 


Kontakti izvajalcev odčitavanja in delitev:

www.enerkon.si
www.brunata.si
www.mt-merilnatehnika.net