PREDSTAVITEV DRUŽBE

 

Družba DOMPLAN je organizirana delniška družba, katere začetki segajo v leto 1976. Gre za največje gorenjsko podjetje na področju poslovanja z nepremičninami, z dolgo tradicijo in izkušnjami.

 

Družba ponuja širok spekter storitev, ki obsegajo zlasti:

  • poslovanje z nepremičninami (upravljanje in vzdrževanje nepremičnin,
  • posredovanje pri prometu z nepremičninami, nepremičninski inženiring),
  • energetika (upravljanje kurilnic in ogrevalnih sistemov, 24-urna dežurna služba),
  • gradbeni inženiring (projektiranje, gradbeni nadzori, lastne investicije),
  • geodezija (inženirska geodezija in kataster nepremičnin),
  • urbanizem (priprava prostorskih načrtov, legalizacije).

 

Družba Domplan, d.d., je od aprila 2022 lastnik družbe SKG-UPRAVNIK, družbe za upravljanje nepremičnin d.o.o., iz Kamnika, ki je vodilni upravnik nepremičnin na tem območju, in tako tvori tretjo največjo skupino na področju upravljana nepremičnin v Sloveniji.

 

PE Nepremičnine se ukvarja predvsem z upravljanjem nepremičnin, kamor sodijo večstanovanjske, poslovne in mešane stavbe. Pokriva tudi področje prometa z nepremičninami ter izvedbo celotnega postopka za vpis vaše lastnine v zemljiško knjigo oziroma določitve pripadajočega zemljišča, vključno z geodetskim delom, saj znotraj podjetja deluje lastna geodetska služba.

 

Strokovno znanje in dolgoletne izkušnje našega ekspertnega tima so zagotovilo za celostne rešitve s področja nepremičninskega in gradbenega inženiringa. Družba zaposluje vrhunske strokovnjake s področja ekonomije, prava, gradbeništva, strojništva, elektrotehnike in geodezije.

 

Naša vizija je dolgoročno ostati vodilni ponudnik tovrstnih storitev na področju Gorenjske ter ob tem tudi eden glavnih v Sloveniji.

 

OSNOVNI PODATKI

Firma: DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d.
Davčna številka: SI 66384010
Matična številka: 5015375000
Pravni status: Delniška družba, d.d.

Deluje od: 1976
Osnovni kapital: 637.126,52 EUR

Število zaposlenih: 88

Direktorica: Saša Krč, univ. dipl. prav.

Število zaposlenih PE Nepremičnine: 21

Vodja PE Nepremičnine: Anže Urevc, univ. dipl. inž. grad.

Sedež družbe: Bleiweisova cesta 14, Kranj
Poslovalnica Tržič: Cankarjeva cesta 1, Tržič
Poslovalnica Kamnik: SKG-UPRAVNIK d.o.o., Steletova cesta 23B, Kamnik

 

Telefon: 04/20-68-700

 

Elektronski naslov: ...