Preventivni pregledi

Pri izvajanju vzdrževanja imamo načelno dve možnosti izbire:

 1. vzdrževanje po potrebi (neplanirana vzdrževalna dela)
 2. preventivno vzdrževanje (planirana vzdrževalna dela).

 

Tako lahko vzdrževanje lahko poteka med normalnim obratovanjem posameznih delov stavbe oziroma med zagotavljanjem zadostne funkcije teh posameznih delov; ko se posamezni del pokvari, poškoduje ali uniči.

Kot dober gospodar pa želimo uvesti nov model vzdrževanja večlastniških stavb, katerega cilji so:

 • preprečevanje motenj v normalnem življenju in uporabi stavbe,
 • zmanjšanje ali odprava interventnih del ter nenadnih kvarov, lomov in poškod na konstruktivnih elementih stavbe,
 • zmanjševanje in preglednost faktorjev, ki vplivajo na poslabšanje prvobitnih lastnosti večstanovanjske stavbe,
 • konstanto, pregledno ter predvidljivo finančno obremenjenost lastnikov stavb v smislu zagotavljanja stroškov za vzdrževanje (izvedba in poznavanje finančne konstrukcije bremenitev), oblikovanje rezervnih skladov za kritje bodočih stroškov vzdrževanja,
 • kontrola in preglednost stroškov izvedenih del,
 • zagotavljanje prisotnosti tehnično-strokovnih služb pri izvajanju vzdrževanja (stalni strokovni nadzor nad izvajanjem del ter prevzem izvršenih vzdrževalnih del),
 • pregled in prehodnost izvajanja vzdrževanja po posamezni večstanovanjski stavbi,
 • preprečevanje nastajanja novih poškodb zaradi zastoja vzdrževanja oziroma minimaliziranje le teh,
 • zmanjšanje povzročanja škode zaradi vzdrževalnih posegov,
 • minimaliziranje stroškov vzdrževanja.

 

 

Zato etažnim lastnikom ponujamo možnost preventivnih pregledov in vzdrževanja glavnih sestavnih elementov stavbe.