Reference

Trenutno upravljamo z več kot 600 stavbami, v katerih je skupno dobrih 10.000 stanovanj in poslovnih prostorov, ter smo tako največji upravnik na Gorenjskem, skupaj  s podjetjem SKG Kamnik d.o.o. pa tvorimo tretjo največjo skupino na področju upravljanja nepremičnin v Sloveniji. 

 

V pretežni meri pokrivamo občine Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur, Cerklje in Tržič ter dodano območja občin Škofja Loka, Domžale, Mengeš, Komenda in Medvode. Uspešno smo v zadnjem obdobju v upravljanje prevzeli tudi posamezne stavbe v Ljubljani, kjer načrtujemo odprtje manjše poslovalnice.

 

Naše glavne konkurenčne prednosti so naslednje:

24 urna dežurna služba PE Energetika (za vse strojne instalacije, kurilnice, vodovod),

 • takojšna odzivnost in dostopnost upravnika (v roku dveh ur),
 • visoka strokovnost s celotnim lastnim tehničnim, pravnim in ekonomskim kadrom za potrebe vzdrževanja vseh glavnih elementov stavbe (zaposleni gradbeniki, strojniki, elektro inženirji, pravniki, ekonomisti),
 • obravnavanje vsake stavbe in njenih potreb individualno, za vsako stavbo je posebej določen upravnik z najmanj VI. stopnjo izobrazbe in opravljeno nacionalno poklicano kvalifikacijo (NPK) Operativni upravnik nepremičnin ter prilagodljivost posameznim lastnikom stavb,
 • pregleden in razumljiv obračun mesečnih stroškov z vsemi dokazili, 
 • priprava osnutka in pomoč pri sklepanju pogodbe o medsebojnih razmerjih in hišnega reda,
 • upravljanje z lastniškimi stanovanji po posebni pogodbi, kamor sodi priprava najemnih pogodb, obračun in izterjava najemnin, ogledi stanovanj, priprava in izvedba načrta vzdrževanja, preverjanje uporabe stanovanja ipd.,
 • lastna pravna služba (zaposleni pravniki s pravosodnim izpitom),
 • največji področni upravnik, poznavanje trga izvajalcev in vzdrževalcev za vse vrste del,
 • lastno odčitavaje delilnikov in priprava letnih obračunov ogrevanja,
  ugodno sklepanje zavarovanja preko upravnika (dosežena cena zavarovanja etažne lastnine je preko upravnika nižja),
 • posredovanje nepremičnin (možnost iskanja najemnikov za prazna stanovanja, prodaje vseh vrst nepremičnin).

 

V osnovni ceni upravljanja vam nudimo tudi izdelavo ustreznih popisov za manjša vzdrževalna dela ter razpise za izbor izvajalcev, brezplačno pripravo pogodb za sklepanje in izvedo vseh vrst vzdrževalnih del ter s svojim lastnim strokovnim kadrom skrb za kvalitetno izvedbo in prevzem del.

 

Družba Domplan, d.d., je član Gospodarske zbornice Slovenije – Zbornice za poslovanje z nepremičninami (GZS ZPN) in ima pridobljen certifikat «Zaupanja vreden upravnik«. Prav tako družba redno poravnava vse obveznosti, zato ima pridobljeno odlično bonitetno oceno.

 

V upravljanju imamo celoten fond stanovanjskih in poslovnih nepremičnin, ki je v lasti Mestne občine Kranj (cca 450 stanovanj in 150 poslovnih prostorov), občine Šenčur, Naklo, Medvode in Jezersko, Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. (65 stanovanj) ter stanovanja večjih lastnikov (podjetij) na območju Kranja in okolice.

 

Družba Domplan, d.d., je že v letu 2020 pridobila certifikat zaupanja vreden upravnik, ki ga podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije, in sicer tistim upravnikom, ki izpolnjujejo pogoje za dosego višjega standarda storitev.

 

Ekipa računalniškega podjetja Imagine d.o.o. nam je pripravila aplikacijo (iiPortal), ki vsem lastnikom stanovanj in poslovnih prostorov v stavbah, ki so v upravljanju našega podjetja, omogoča spletni vpogled v ažurno stanje podatkov o sami stavbi in njenih posameznih delih. Gre predvsem za sledeče:

 • splošni podatki o stavbi in njenih posameznih delih,
 • podatki o lastnikih,
 • podatki o številu oseb,
 • podatki o zbranih sredstvih v rezervnem skladu in stanje dolžnikov,
 • posamezni obračuni s priloženimi računi izvajalcev in dobaviteljev,
 • ponudbe in pogodbe z izvajalci posameznih del,
 • vabila in gradiva za potrebe zborov in sestankov,
 • zapisniki zborov,
 • vse ostale aktualne informacije.

 

Omogočena je dvosmerna komunikacija, torej tudi sporočanje določenih podatkov s strani uporabnikov. Trenutno verzijo si lahko ogledate v spodnjem predstavitvenem videu. Aplikacija zagotavlja popolnoma transparentno poslovanje upravnika.

 

Do danes je energetsko prenovljenih cca 80% stavb, ki so v upravljanju družbe Domplan, d.d., v prihodnjih dveh letih pa načrtujemo prenovo še preostalih 20% stavb (že vključeno v obvezne petletne načrte vzdrževanja stavb). Smo tudi eno prvih podjetij v Sloveniji, ki izpolnjuje pogoje za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic stavb.