Obratovanje večlastniške stavbe

Obratovanje je pravzaprav dejansko zagotavljanje življenja v stavbi (bivanje stavbe) in se veže na vse, ki prebivajo ali poslujejo v stavbi, ne glede nato, ali so lastniki ali najemniki. Obratovanje stavbe pomeni sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za zagotavljanje pogojev za bivanje in osnovni namen stavbe kot celote ter za uporabo skupnih delov stavbe.

 

Za posle obratovanja se šteje zlasti zagotavljanje dobav in storitev za skupne dele, zagotavljanje dobav in storitev za posamezne dele stavbe, če naprave stavbe ne omogočajo individualnega odjema in obračuna dobav in storitev za posamezne dele, varstvo pred požarom in zagotavljanje drugih ukrepov za zaščito in reševanje, čiščenje skupnih prostorov, hišniška opravila, deratizacija in podobno. y

 

Ključi delitve obratovalnih stroškov so različni in zavisijo od vrste stroška in glede na določene načine delitve. Tako se ponavadi poraba vode in čiščenja skupnih prostorov deli po osebah; odvoz odpadkov po površini ali številu uporabnikov; ogrevanje po ogrevani površini ali pa po dejanski porabi. Dogovor o ključih delitve obratovalnih stroškov je v domeni večine etažnih lastnikov oziroma jih za stanovanjske stavbe določa Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb.