PREVENTIVNI PREGLEDI STREH

Družba Domplan je v skladu s pogodbo o upravljanju vaše stavbe zadolžena za zagotovitev nemotene uporabe skupnih delov in naprav v stavbi.

 

Zaradi preprečevanja intervencijskih del na strehah vam ponujamo možnost letnih preventivnih pregledov streh in čiščenja žlebov, s katerimi bi lahko preprečili morebitne večje škode.

 

Menimo, da bi z rednimi pregledi in pravočasno odpravljenimi napakami podaljšali življenjsko dobo vaše strehe, zmanjšali interventne stroške vzdrževanja in se tako izognili vsem neprijetnostim ob nastanku škode. Prav tako bi lahko pravočasno planirali večja popravila ali prekrivanje strehe.

 

Vse informacije o preventivnih pregledih streh dobite pri operativnih upravnikih.