PREDPISI

Najpomembnejša zakona s področja upravljanja:

 

Nekateri drugi zakoni, na katere so vezani etažni lastniki in upravniki:

 

Nekateri podzakonski predpisi, ki se nanašajo na upravljanje, obratovanje ali vzdrževanje večlastniških stavb: