ODGOVORNO UPRAVLJAMO Z VAŠO LASTNINO. ŽE VEČ KOT 65 LET.

Družba Domplan je največje gorenjsko podjetje na področju poslovanja z nepremičninami. Široko paleto svojih dejavnosti opravljamo na celotnem območju Gorenjske, svoje poslovanje širimo tudi na področje občin Medvode, Domžale in v zadnjem času Ljubljane.

 

S svojo poslovno enoto Nepremičnine pokrivamo dejavnost upravljanja z nepremičninami, pretežno z večstanovanjskimi in deloma tudi s poslovnimi stavbami. Skupaj s poslovno enoto Energetika, ki upravlja s kurilnicami v stanovanjskih soseskah, zagotavljamo optimalne bivalne pogoje bivanja etažnim lastnikom, kateri so nam zaupali upravljanje svoje lastnine. Celotno poslovanje izvajamo skladno z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo upravljanje nepremičnin ob spoštovanju načela prostega trga in lojalne tržne konkurence, pravil stroke, dobrih poslovnih običajev in poslovne morale.

 

Velika prednost družbe Domplan na področju upravljanja nepremičnin pred ostalimi upravniki je notranja organiziranost dela in poslovanja s strankami. Delo je tako razdeljeno med več notranjih povezanih služb; za vsako stavbo pa prvenstveno skrbi in odgovarja upravitelj stavbe. Organizirano imamo tudi lastno službo za izvajanje zakonsko predpisanih ukrepov varstva pred požarom ter s specializirano enoto (PE Energetika) skrbimo za upravljanje skupnih kurilnic z več kot 20 zaposlenimi kurjači z licencami. Zagotavljamo usposobljene in konkurenčne izvajalce za vse vrste vzdrževalnih del, imamo vzpostavljeno 24 urno dežurno službo za zagotavljanje nemotenega ogrevanja.