Nudimo vam:

 • skrb za redno vzdrževanje in obratovanje stavbe in skupnih delov
 • porazdelitev in izterjavo mesečnih obveznosti
 • upravljanje z rezervnim skladom in s skupnim denarjem
 • zastopanje etažnih lastnikov v poslih upravljanja in v imenu preostalih etažnih lastnikov
 • izdelavo načrta vzdrževanja večstanovanjske stavbe

 

Bistvene prednosti družbe Domplan pred konkurenčnimi podjetji (dodana vrednost upravnika):

 • 24 urna dežurna služba PE Energetika (za vse strojne instalacije, kurilnice)
 • takojšna odzivnost in dostopnost upravnika (v roku 1 ure)
 • dodana vrednost pri izvajanju storitev upravljanja pri konkurenčni ceni upravljanja. Nudimo strokovnost s celotnim lastnim tehničnim, finančnim in pravnim kadrom za potrebe vzdrževanja vseh konstruktivnih elementov stavbe (zaposleni gradbeniki, strojniki, elektro inženirji, ekonomisti, pravniki), obravnavanje vsake stavbe in njenih potreb individualno (za vsako stavbo posebej je določen upravnik z najmanj VI. stopnjo izobrazbe in pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) Upravnik nepremičnin) ter prilagodljivost posameznim lastnikom stavb.
 • pregleden in razumljiv obračun mesečnih stroškov. Mesečna položnica nudi preglednico obračunanih storitev oziroma prefakturiranih računov posamezne stavbe ter delitvene ključe. Uveden imamo spletni portal »iiPortal«, preko katerega je našim strankam omogočen dostop in pregled vseh dokumentov, računov in izdanih faktur za posamezno stavbo. Prav tako je omogočen pregled pogodb z dobavitelji ali izvajalci del, zavarovalne police, pogodbe z upravnikom in drugo, vsak mesec pa tekoče razdelilnik stroškov s kopijami vseh računov dobaviteljev.
 • upravljanje z lastniškimi stanovanji po posebni pogodbi - priprava najemnih pogodb, obračun in izterjava najemnin, ogledi stanovanj, priprava in izvedba načrta vzdrževanja, preverjanje uporabe stanovanja s strani najemnika
 • lastna pravna služba (zaposleni pravniki s pravosodnim izpitom)
 • največji lokalni upravnik, poznavanje trga izvajalcev in vzdrževalcev za vse vrste del
 • lastno odčitavaje delilnikov, priprav letnih obračunov ogrevanja
 • ugodno sklepanje zavarovanja preko upravnika (dosežena cena zavarovanja etažne lastnine je preko upravnika nižja)
 • posredovanje pri prometu z nepremičninami