NOVE POLOŽNICE – DODATNA POJASNILA

Spoštovani!

 

Seznanili smo vas že, da smo v tem mesecu prešli na nov informacijski sistem (IS) za obračun stroškov obratovanja in vzdrževanja vaše stavbe. Z izdajo prvih položnic v novem IS je prišlo do nekaterih nenamernih napak pri izdanih obračunih, za kar se vsem iskreno opravičujemo. Vse napake bomo popravili z naslednjim rednim mesečnim obračunom.

Prav tako smo prejeli več vprašanj vezanih na obdobje izdaje obračuna. Pojasnjujemo, da se razdelilnik stroškov za stroške upravljanja in obratovanja, katerega ste prejeli konec meseca februarja, nanaša na stroške obratovanja, ki so nastali v preteklem mesecu. Na takšen način so vam bile obveznosti zaračunane tudi v preteklosti, pri čemer je bil drugačen le naziv (besedilo) na mesečnem obračunu (na  položnici, prejeti januarja 2022, je bilo navedeno »obveznost do stanovanja v januarju 2022", na njej pa so vam bili zaračunani stroški, ki so nastali v decembru 2021). S prehodom na  nov informacijski sistem bo ta naziv bolj jasen, kot do sedaj pa se nanaša na stroške, ki so nastali v preteklem mesecu. Ob tem poudarjamo, da ne gre za nikakršno dvojno obračunavanje ali podvajanje stroškov. Razlika je nastala le v prikazu obračunskega meseca.

Navedeno pa ne velja za redni obračun vplačil v rezervni sklad stavbe, ki se vedno obračunava za tekoči mesec. Res je, da to ni jasno navedeno na položnicah, ki ste jih prejeli v februarju. V mesecu marcu in v prihodnje bo takšna navedba jasna (npr. v marcu 03/2022).Prav tako bo na naslednji položnici prikazano celotno stanje RS vaše stavbe.

Kot prilogo k mesečni položnici ste vsi etažni lastniki prejeli tudi vzorec položnice s pojasnili in opisom vseh stroškov za lažje razumevanje novega prikaza obračuna stroškov. Nekateri lastniki ste zmotno plačali tudi naveden vzorec položnice. Če smo zmoto povzročili z nejasnim razlikovanjem med vzorcem in redno položnico, se vam iskreno opravičujemo. Vsem etažnim lastnikom, ki ste pomotoma plačali tudi vzorec položnice s pojasnili, bomo preplačilo upoštevali pri naslednjem rednem mesečnem obračunu.

V zvezi z morebitnimi nejasnostmi glede spremembe izstavitelja položnic, pojasnjujemo: Družba INVESTA, d.d. je v preteklosti na podlagi pogodbenega razmerja za družbo DOMPLAN, d.d. opravljala finančne storitve evidentiranja obveznosti etažnih lastnikov, obveščanja etažnih lastnikov o nastalih obveznostih do družbe DOMPLAN, d.d. (izstavljanje opominov), zaračunavanja teh obveznosti (izstavljanje položnic), opravljanja inkaso plačil etažnih lastnikov za DOMPLAN, d.d. ter vodenja evidenc o plačilih etažnih lastnikov. S prehodom na nov informacijski sistem bo vse navedene storitve za etažne lastnike opravljala družba DOMPLAN, d.d. kot upravnik stavbe.

Cenjene stranke, zavedamo se, da smo z uvedbo novega IS in novo obliko mesečnega obračuna pri marsikomu povzročili dodatne nejasnosti in vprašanja, na katera vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem možnem času. Zaradi množice vprašanj vas prosimo za potrpežljivost. Vse pomanjkljivosti bomo odpravili z naslednjim mesečnim obračunom.

 

Domplan, d.d.

Seznam vseh novic