OBVESTILA O SMERNICAH IN NAVODILA V ČASU KORONAVIRUSA

 

OBVEZNA NAMESTITEV RAZPRŠILNIKOV ZA RAZKUŽEVANJE ROK V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH

 

Vlada je zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom sprejela Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Ur. list RS št. 135, z dne 3.10.2020). Skladno s tem odlokom moramo upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu v stavbe in pred vhodom v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotoviti namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok.

 

Strokovno utemeljenost tega ukrepa bo Vlada RS ugotavljala vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, da se ta ukrep še naprej uporablja, ali pa bo ukrep spremenila oziroma odpravila ter o tem obvestila Državni zbor in javnost.

 

Podajalniki razkužil oziroma razpršilniki za roke so lahko samostoječi na posebnem stojalu ali pa montirani na steno-stenski razpršilniki z možnostjo ročnega potiska razkužila (z roko ali s komolcem) ali pa z avtomatskim doziranjem na senzor. Ponudbe za vse te raznovrstne razpršilnike je na trgu v zadnjih dneh ogromno, vseh mogočih dobaviteljev in proizvajalcev tudi cene so zelo različne in znašajo tudi več kot 130 EUR za komad.

Namestitev razpršilnikov  opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden izmed etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba. V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, namestitev zagotovijo lastniki v večstanovanjskih stavbah.

 

Družba Domplan strmi k  družbeno odgovornim ravnanjem, s svojim delom in razumevanjem skušamo slediti potrebam naših strank.

 

Tako smo se, kot skrben gospodar in odgovoren upravnik ter v smislu dosedanjega uspešnega sodelovanja etažnimi lastniki, odločili, da v stavbe brezplačno dobavimo 1 razpršilnik na stavbo, če pa ima stavba dvigalo, pa še enega brezplačno za pred vhod v dvigalo.   

 

                                                                                               Vaš upravnik-družba Domplan d.d.                                                                

INFORMACIJE GLEDE KORONAVIRUSA 080 1404 (vir: Ministrstvo za obrambo)

 

KONTAKTNE TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA OBČANE NA GORENJSKEM ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE ONEMOGLIH OSEB V KARANTENI ALI SAMO IZOLACIJI.

 

Kraj Telefonska številka Elektronska pošta
BLED 041 658 052 ...
BOHINJ 04 577 01 35 ...
CERKLJE NA GORENJSKEM 04 28 158 00 ...
GORENJA VAS – POLJANE 04 518 31 20 ...
GORJE 04 575 18 00 ...
JESENICE 030 300 292 ...
JEZERSKO 031 604 905 ...
KRANJ 080 18 85 ...
KRANJSKA GORA 04 580 98 09 ...
NAKLO 04 277 11 22 ...
PREDDVOR 04 275 10 23 ...
RADOVLJICA 04 537 23 00 ...
ŠENČUR 04 251 91 00 ...
ŠKOFJA LOKA 04 511 23 97 ...
TRŽIČ 040 597 574 ...
ŽELEZNIKI 04 500 00 00 ...
ŽIRI 04 505 07 00 ...
ŽIROVNICA 04 580 91 10 ...

  

Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb

 

Spoštovani,

Dne 28.03.2020 je  bil sprejet Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb.

 

Odlok predpisuje:

Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme. Razkuževanje izvede upravnik ali tretja oseba po izboru upravnika ali etažni lastniki, če upravnik nima dovolj zaposlenih, ali lastniki v večstanovanjski stavbi, v kateri nimajo upravnika.

 

Družba Domplan, d.d. - kot upravnik vaše večstanovanjske stavbe -tega ne more operativno (fizično) izvajati, saj zato  nimamo na voljo razpoložljivih kadrov, ki bi te naloge lahko izvajali.

 

Etažni lastniki imate na razpolago, da:

  • najamete za to posebnega  specializiranega zunanjega izvajalca, (npr. ZNLZUH enota za DDV , podjetja za dezinfekcijo, večji čistilni servisi);
  • to naročite čistilkam (hišnikom) v vaši stavbi ali
  • pa da se za razkuževanje organizirate  sami-da to izvaja dnevno eden izmed stanovalcev.

 

V vsakem primeru pa so potrebna razkužila. Tu bomo seveda skušali organizirati ustrezno nabavo razkužil po posameznih stavbah. O tem boste obveščeni preko naših operativnih upravnikov.

 

Domplan, d.d.

 

Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb

Objava Uradni list RS (št. 37, 28.03.2020)

Dopis GZS Vladi RS