Obvestilo glede menjave (umerjanja) delilnikov za vodo

Vsem lastnikom, katerim obračun porabe vode poteka na osnovi delilnikov

 

Kot upravnik vaše večstanovanjske stavbe smo, med drugimi storitvami, zadolženi tudi za delitev mesečnih obratovalnih stroškov. Tako vam porabo vode obračunavamo na osnovi delilnikov (števcev) za hladno ter toplo vodo in sicer na osnovi periodičnih odčitkov. Pri delitvi in obračunu porabe vode pa je posebno pomembno dejstvo, da se obračun izvaja na osnovi regularnih delilnikov.

 

Za vodomere, vključno z vodomeri, ki se uporabljajo kot delilniki stroškov, zakonodaja določa bistvene in posebne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vodomeri za hladno ali vročo vodo, postopke ugotavljanja skladnosti in overitev, roke rednih overitev in način označevanja.    Lastniki ste tako dolžni zagotoviti menjavo merilnikov toplotne energije in vodomerov za toplo in hladno vodo v skladu s predpisi (Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli; Ur.l. RS. 7/2010, 87-3728/2011, 82/2015, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju UL št. 85, 18.10.2013). Rok za redno menjavo vodomerov je na osnovi  Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10 in 16/13), na vsakih 5 let.

 

Lastniki se lahko odločite, ali za skupinsko zamenjavo za celo stavbo (to je predpisano s posebnim pravilnikom), ali za umerjanje oziroma menjavo delilnikov-števcev v lastni režiji.

 

V primeru, da v predpisanem roku petih let ne izvedete umerjanja oziroma menjave delilnikov, bomo primorani izvajati delitev po osebah oziroma v primeru neustreznih delilnikov v posameznem stanovanju, dolžni izvajati delitev vode v skladu z zakonskimi določili.

 

Za podrobnejše informacije v zvezi s ponudbo, roki izvedbe in datumi montaže se lahko obrnete na podjetje:

 

Primc Kranj d.o.o.,  Niko Primc 041 667 241,

BBCOM d.o.o., Žnidaršič Bojan 041 790 720,

Elkoh d.o.o., Hrovat Damjan 051 327 298,

Strojne inštalacije Ivan Marijan s.p. 040 576 664,

Enerkon d.o.o., 01 830 34 90,

Brunata d.o.o., 01 565 77 90,

MT merilna tehnika d.o.o., 02 651 01 59.

 

Na koncu še enkrat poudarjamo, da so le umerjeni vodomeri lahko osnova za pravično in pravno nesporno delitev porabljene vode v posamezni večstanovanjski stavbi.

 

Seznam vseh novic