OBVESTILO O MENJAVI BANČNEGA PARTNERJA

Vse naše stranke obveščamo, da smo z namenom optimizacije bančnega poslovanja (elektronsko poslovanje, dodatne storitve in nadaljnje zagotavljanje konkurenčnosti cen bančnih storitev) sprejeli odločitev o menjavi glavnega bančnega partnerja (po novem: BKS Bank AG, podružnica v Ljubljani).


Vsled tega izvajamo prenos sredstev na fiduciarnih računih rezervnih skladov etažnih lastnikov, kar pa za same etažne lastnike ne predstavlja nobenih bistvenih sprememb in tudi ne dodatnih stroškov. Nov je tudi transakcijski račun za plačilo obveznosti z naslova osnovnega obračuna stroškov. 


Novi transakcijski računi bodo aktivni od vključno 22. 3. 2024 dalje.

 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo.

Seznam vseh novic