OBVESTILO O MENJAVI DOBAVITELJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Naša poslovna enota Energetika vsako leto izvede razpis za dobavo električne energije in zemeljskega plina za celoten fond nepremičnin, s katerimi upravljamo, seveda za vsak energent posebej. Cilj je dobiti čim ugodnejšo ceno za naše stranke - etažne lastnike. 

 

Ker je Vlada Republike Slovenije v zadnjih letih posegla na trg z regulacijo cen in s tem v bistvu opravila pretežni del nalog, poleg tega pa je izenačila gospodinjske in skupne gospodinjske odjemalce, kaj dosti glede cen ni moč storiti. Bolj problematične so dodatne zahteve dobaviteljev (roki plačil, zavarovanja plačil ipd.), ki otežujejo poslovanje.

 

Zato smo razpis vseeno izvedli in pridobili ponudbe Energetike Ljubljana, Petrola in ECE. Prva ponudba je bila najugodnejša, zato smo Energetiko Ljubljana izbrali kot novega dobavitelja. Trenutno je trgu prepuščenih samo 10 % porabe električne energije, preostanek je še vedno vezan na regulirane cene. Cene za presežek so z izbranim dobaviteljem dogovorjene po cenah iz njihovega cenika (trenutno najugodnejša na trgu).  

 

Etažne lastnike smo o novem dobavitelju električne energije obvestili tudi na januarskih razdelilnikih. 

 

Zaradi dlje časa trajajočega dogovarjanja med novim dobaviteljem električne energije in distributerjem je oziroma bo na razdelilnikih za prve tri mesece (obračuni 01/2024, 02/2024 in 03/2024) posebej obračunana dobava energije in posebej distribucija. Znesek za skupno porabo električne energije s tem ni nič višji, le obračunan je v okviru več postavk. Z aprilskim obračunom (04/2024) bosta obe postavki zopet združeni in posledično obračunani na način, kot je veljal v preteklosti. 

 

Seznam vseh novic