OBVEZNA NAMESTITEV RAZPRŠILNIKOV ZA RAZKUŽEVANJE ROK V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH

Vlada je zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom sprejela Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Ur. list RS št. 135, z dne 3.10.2020). Skladno s tem odlokom moramo upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu v stavbe in pred vhodom v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotoviti namestitev razkužil za razkuževanje rok.

 

Strokovno utemeljenost tega ukrepa bo Vlada RS ugotavljala vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, da se ta ukrep še naprej uporablja, ali pa bo ukrep spremenila oziroma odpravila ter o tem obvestila Državni zbor in javnost.

 

Podajalniki razkužil oziroma razpršilniki za roke so lahko samostoječi na posebnem stojalu ali pa montirani na steno-stenski razpršilniki z možnostjo ročnega potiska razkužila (z roko ali s komolcem) ali pa z avtomatskim doziranjem na senzor. Ponudbe za vse te raznovrstne razpršilnike je na trgu v zadnjih dneh ogromno, vseh mogočih dobaviteljev in proizvajalcev tudi cene so zelo različne in znašajo tudi več kot 130 EUR za komad.

 

Namestitev razpršilnikov  opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden izmed etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba. V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, namestitev zagotovijo lastniki v večstanovanjskih stavbah.

 

Družba Domplan strmi k  družbeno odgovornim ravnanjem, s svojim delom in razumevanjem skušamo slediti potrebam naših strank.

 

Tako smo se, kot skrben gospodar in odgovoren upravnik ter v smislu dosedanjega uspešnega sodelovanja etažnimi lastniki, odločili, da v stavbe brezplačno dobavimo 1 razpršilnik na stavbo, če pa ima stavba dvigalo, pa še enega brezplačno za pred vhod v dvigalo.   

 

                          Vaš upravnik-družba Domplan d.d.                                                                

Seznam vseh novic