UPRAVNIKOVA POROČILA ZA LETO 2019

Skladno z Navodili o izdelavi poročila o upravnikovem delu,  upravnik poroča etažnim lastnikom enkrat letno in sicer  najkasneje do 30. aprila za preteklo koledarsko leto. Upravnikova poročila za lansko leto smo izdelali za vsako stavbo posebej in imamo pripravljena za vročitev vsakemu etažnemu lastniku v hišni predalčnik. Glede na razglašeno epidemijo v tem trenutku ne moremo izvajati distribucije upravnikovih poročil v hišne predalčnike, po stališču Ministrstva za okolje in prostor se rok za oddajo upravnikovih poročil podaljša za leto 2019 do izteka dveh mesecev po prenehanju izrednih razmer zaradi epidemije koronavirusa.
Tako bodo do konca meseca aprila vsa upravnikova poročila objavljena na našem spletnem portalu E-DOMPLAN in to za vsako stavbo ločeno, raznosi v hišne predalčnike pa bodo opravljeni  najkasneje v roku dveh mesecev po prenehanju izrednih razmer zaradi epidemije koronavirusa. Prosimo za razumevanje.

 

Domplan, d.d.

Seznam vseh novic